• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Навчальна робота

Організація навчально-виховного процесу

У навчальному закладі визначена українська мова навчання.
В школі 11 класів, в яких навчається 188 учнів.
В школі вивчається одна іноземна мова з 1-го по 11 класи –англійська.
Працює гурток художньої самодіяльності для учнів 4-10 класів.
Школа працює у п’ятиденному режимі в одну зміну.
Педагогічний колектив працює над єдиною проблемою:

"Формування особистості учня на основі якісної освіти та розвитку його ключових компетентностей, творчих можливостей"

Головне завдання колективу школи:
Забезпечити безперебійний навчально – виховний процес у школі та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням з урахуванням попиту в освітніх послугах (директор, адміністрація, співробітники).
Перспективні завдання школи:
• забезпечення виконання Законів України ”Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про мови”, Національної доктрини розвитку освіти, Указу Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти”, Концепції профільного навчання; дотримання Конституції України, Міжнародної Декларації прав людини, Конвенції про права дитини;

• створення комфортних умов для навчання, виховання та розвитку інтелектуальних здібностей школярів шляхом підвищення якості НВП та профілізації школи;

• орієнтація НВП на набуття учнями життєвих компетентностей;

• забезпечення оптимальних умов для підвищення кваліфікаційного та фахового рівня вчителів.

Пріоритетні напрями розвитку школи

1. Подальший розвиток освітньої політики школи:

- створення психолого-педагогічних умов для розвитку культури мовлення й використання рідної мови як основного засобу комунікації;

- формування такого рівня знань правової культури, який би випускник міг використовувати як додаткову можливість у будь-якій професійній області;

- розвиток в учня самостійності й почуття персональної відповідальності за власні успіхи.

2. Організація всієї навчально-виховної діяльності на засадах соціалізації як концептуального пріоритету змісту освіти:

- реалізація компетентнісного підходу до навчання і виховання учнів;

- цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;

- впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп'ютеризації та інформатизації НВП;

- забезпечення мотиваційної спрямованості на успіх кожного учня;

- впровадження інноваційних технологій;

- управління саморозвитком особистості на основі діагностики;

- забезпечення позитивного впливу школи на рівень соціальної адаптації, дисципліни і поведінки учнів;

- здійснення корекційно-регулятивної діяльності спільно з психологом та соціальним педагогом школи;

- забезпечення конструктивної взаємодії з соціокультурним середовищем, громадськістю з метою координації та корекції спільної діяльності щодо позитивного впливу на особистість школяра.

3. Стабільний творчий розвиток окремого вчителя й педагогічного колективу в цілому на основі організаційної культури, ефективного педагогічного досвіду, впровадження інноваційних технологій:

- цілеспрямована робота над загальношкільною науково-методичною проблемою;

- забезпечення ефективного управління інноваційними змінами;

- впровадження управлінського моніторингу на основі самодіагностики результативності діяльності;

- цілеспрямована робота з молодими спеціалістами;

- робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, самореалізації творчої особистості;

- вдосконалення системи стимулювання творчо працюючих учителів;

- зміцнення творчих зв’язків з ВНЗ.

4. Забезпечення комплексної безпеки учнів й співробітників школи, включаючи збереження й зміцнення здоров'я.
Кiлькiсть переглядiв: 241

Коментарi