• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Безпека життєдіяльності

«Безпека життя дітей – питання сьогодення»

Одним із головних завдань сучасної школи е створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя, оволодіння навич­ками здорового способу життя. Здорове молоде покоління - це запорука стабільного розвитку держави, один із чинників її позитивного іміджу.
Аналіз статистичних даних останніх років свідчить, що, на жаль, зберігаються тенденції до погіршення здоров'я й фізичної підготовле­ності дітей та учнівської молоді. Актуальним питанням також залишається проблема без­пеки життєдіяльності дитини, її уміння захи­стити себе в навколишньому середовищі.
Для батьків, які відправляють свою дити­ну до школи, на першому місці, насправді, не стоять її оцінки. їх хвилює, щоб дитина повер­нулася звідти живою та здоровою. В першу чергу ми повинні вчити, як то кажуть, якісно, так, але насамперед - безпечно!
Кожен учень, вихованець навчального за­кладу зобов'язаний знати і точно виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі, заспокоївшись, виконувати наведені нижче вказівки щодо виходу у безпечне від вогню місце.
Навчання учнів навчальних закладів об­ласті проводиться за програмами «Основи здоров'я», «Основи безпеки життєдіяльності» та «Захист Вітчизни».
Програми дозволяють дати підростаючому поколінню необхідний обсяг знань і практич­них навичок щодо вміння діяти за екстре­мальних обставин, розпізнавши загрозу, за­безпечити власну безпеку, зберегти себе і на­дати допомогу тим, хто потрапив у біду.
Річним підсумком цієї клопіткої повсякден­ної роботи в школі є проведення «Дня цивільної оборони», а в його рамках - проведення практич­них заходів. Головне завдання полягає не стільки в тому, щоб закріпити отримані теоретичні знан­ня, скільки відпрацювати їх на практиці у ході навчань і тренувань та змагань.
У програмі підготовки до комплексних нав­чальних занять із цивільної оборони та основ безпеки життєдіяльності важливе місце займа­ють такі заходи, як тренування. Вони дозволя­ють перевірити й удосконалити практичні на­вички користування засобами індивідуального захисту, дій за сигналами оповіщення, по­ведінки за загрози або виникнення надзвичай­них ситуацій та в інших випадках.
Практично закріпити знання, отримані уч­нями при вивченні за навчальними програма­ми питань з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення, також дає можливість участі дітей та підлітків у різного роду позакласних заходах.

Кiлькiсть переглядiв: 443

Коментарi